แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell,ไฟถนนโซล่าเซลล์,ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์ตราหัวสิงโต
แผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Cell - เครื่องควบคุมการชาร์จ

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการประจุ
เครื่องทำน้ำร้อน Solar Heater
การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟโซล่าเซลล์  Street Light

โคมไฟสนาม Garden Light
ไฟถนนลังงานแสงอาทิตย์
การเลือกซื้อโคมไฟถนน
โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Traffic Light

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายจราจร ป้ายเขตโรงเรียน
การเลือกซื้อโคมไฟจราจร
หลอดประหยัดไฟ LED Hi Power

หลอด DC 12V. Super Bright

โคมไฟ led หลอดไฟ LED
การเลือกซื้อหลอด LED
พลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า

Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า
การเลือกซื้อกังหันลม

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

Solar Pump

สำหรับบ่อน้ำบาดาล
สำหรับบ่อน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
อุปกรณ์เสริม อื่นๆ

Accessories / Applications

อื่นๆ (แบตเตอรี่,Inverter, etc.)
 

 

 

       

 

Link ความรู้เพิ่มเติม
วิชาการดอทคอม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
Ministry of Energy
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
พุทธวจน

      

      

 

เกี่ยวกับบริษัท     

           Northern Sunshine หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า NS ตามสัญลักษณ์ชื่อย่อของบริษัท เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 โดยเปิดทำการที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1ล้านบาท และต่อมาเนื่องจากความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าอีกทั้งตลาดและกำลังซื้อส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ย้ายมาเปิดทำการที่กรุงเทพฯ ถนนสุทธิสารวินิจฉัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 และเมื่อกิจการดีขึ้นเป็นลำดับจึงได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 มาอยู่ที่เลขที่ 15 ซอยลาดพร้าว54/1 ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่เลขที่ 82/33 (โครงการCITY HOME) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย

             ในช่วงแรกบริษัทได้ดำเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไปโดยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จำพวก ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน และสินค้าที่ไม่มีหรือหาซื้อได้ยากในตลาด เช่น ตู้เย็นติดรถยนต์ ตู้แช่เครื่องสำอาง อินเวอร์เตอร์แบบพกพา ตลอดจนอื่นๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้ ด้วยการตอบรับที่ดีของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ด้านโซล่าเซล-พลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแนวทางของผลิตภัณฑ์มาทำธุรกิจด้านพลังงานแนวทางเลือกเป็นหลักเพียงอย่างเดียว

             ผลิตภัณฑ์ -  Solar Cell และเราได้นำแผงโซล่า เซลล์ มาประยุกต์ ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ประยุกต์ตามความต้องการของลูกค้า และตลาด ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่า Solar Cell เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มในการเติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี จึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้เข้ามามีบทบาทกับบ้านเรือนของคนไทยให้มากขึ้นและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

            ปัจจุบันนี้นอกจากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าส่วนหนึ่งแล้วยังมีการผลิตเองในบางผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังรับออกแบบ วางระบบเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ท เทศบาล ทางหลวง การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทตลอดจนบ้านเรือนทั่วไป และยังเน้นทางด้านวิศวกรรมการส่องสว่างด้วย คือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก LED , โคมไฟ LED , สัญญาณไฟกระพริบเตือนด้วย LED , สัญญาณไฟจราจรตามสี่แยก , ตู้ควบคุมการทำงาน ฯลฯ และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆอีกเรื่อยๆต่อไปในอนาคต

            ทั้งนี้ บริษัท นอร์ทเทอร์น ซันไชน์ จำกัด ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติชมประการใดกรุณาส่งคำแนะนำติชมของท่านมาทางบริษัทฯได้

          ที่ sales@nsthai.comทางบริษัทขอน้อมรับคำแนะนำ-ติชมไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

                                                                                                                

                                                                                                                         ทีมงาน NS