แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการชาร์จ
 

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการประจุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
โคมไฟถนน LED โซล่าร์เซลล์

ไฟถนนลังงานแสงอาทิตย์
โคมไฟสนาม Garden Light

โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบ
Solar Traffic Light

ไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์

ป้ายเขตโรงเรียนโซล่าเซลล์

พลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า
Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
Solar Pump

สำหรับบ่อน้ำบาดาล
สำหรับบ่อน้ำ แหล่งธรรมชาติ

อุปกรณ์เสริม อื่นๆ    
Accessories / Applications

โคมไฟ LED หลอดไฟ LED
เครื่องทำน้ำร้อน Solar Heater
อื่นๆ (แบตเตอรี่,Inverter, etc.)

บทความ - นานาสาระ

การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล
การเลือกซื้อโคมไฟถนน
การเลือกซื้อโคมไฟจราจร
การเลือกซื้อหลอด LED
การเลือกซื้อกังหันลม
อื่นๆ
      

 

คำถามยอดฮิตที่พบบ่อยๆ
 คำถามเรื่องโซล่าร์เซล

   1.  ติดโซล่าเซลล์จำเป็นต้องมีชาร์จเจอร์หรือไม่ ?

   ตอบ   ติดโซล่าเซลล์แล้วไม่มีชาร์จเจอร์ก็ได้ แต่แนะนำให้ติดเนื่องจากชาร์จเจอร์เป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟ

เมื่อแผงโซล่าเซลล์ชาร์จให้แบตเต็มแล้วชาร์จเจอร์จะเป็นตัวตัดการชาร์จเพื่อไม่ให้แบตเสื่อมหรือเกิดอาการ

แบตบวม แล้วชาร์จเจอร์ยังมีคุณสมบัติในการกันกระแสไฟย้อนกลับเนื่องจากตอนกลางคืนแผงโซล่าเซลล์

ไม่ได้รับแสงแล้วกระแสไฟจะย้อนกลับจากแบตสู่แผงโซล่าเซลล์และจะทำให้แผงไหม้แต่ชาร์จเจอร์จะทำหน้า

ทีตัดกระแสไฟละส่งไปให้หลอดทำงานแทน

 .............................................................................................................................................

   2.  แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

   ตอบ   แผงโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี

 .............................................................................................................................................

   3.  เมื่อติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้ว จะสามารถจะเปิดใช้งานได้ทันทีหรือไม่ ?

   ตอบ   สามารถใช้งานได้ทันทีเนื่องจากมีไฟอยู่แล้วในแบตเตอรี่ และแสงอาทิตย์ก็จะชาร์จไฟเก็บเข้าในแบต

เตอรี่ในวันต่อๆไป

 .............................................................................................................................................

   4.  ทิศทางไหน ที่แผงโซล่าเซลล์ได้พลังงานเยอะที่สุด

   ตอบ   หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ โดยทำมุมกับพื้นราบ 20-25 องศา(ในเขตประเทศไทย) แต่ก็ขึ้นอยู่กับจะติด

กับอะไร ติดหลังคาบ้านก็หันทิศไหนก็ได้เพื่อความสวยงาม เนื่องจากติดตั้งจำนวนไม่มากเหมือนกับSolar Farm

จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนต่างที่เสียไปมากนัก เช่นสมมุติทิศทางไม่ดีอาจจะลดลงเพียงแค่5% จาก2-3พัน

วัตต์ที่เราติดตั้งไว้บนหลังคา ก็เป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หากเป็นsolar farmที่ติดตั้งกันเป็นเมกกะวัตต์ (ล้านวัตต์)

 5%ก็จะมีผลมา

.............................................................................................................................................
  5. อยากติดโซล่าร์เซลที่บ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้าจะคุ้มหรือไม่?จุดคุ้มทุนกี่ปี่?
  ตอบ  กรณีถ้าบ้านท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วละก็ เลิกคิดเลยครับที่จะติดเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้ามันเป็นการลงทุน
ที่ได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากราคาแผงโซล่าร์เซลและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆยังแพงอยู่มากเมื่อเทียบกับซื้อไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้า แนะนำตรงไปตรงมาว่าซื้อไฟฟ้าใช้ดีกว่าครับ
.............................................................................................................................................
  6. ที่บ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไม่ทราบว่าบ้านหลังหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่? โดยทั่วไปติดกันเท่าไหร่?
ราคาเริ่มต้น?
  ตอบ  ไม่มีราคาเริ่มต้นและไม่มีว่าโดยทั่วไปติดกันเท่าไหร่ ทั้งนี้ต้องขึ้นกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากัน ดังนั้นมีสองเรื่องที่ต้องพิจารณา
     1. รวบรวมรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ไฟฟ้า เช่น มี
    ทีวี1เครื่อง(ขนาดเท่าไหร่ไม่ทราบสมมุติ 100W.) ต้องการใช้วันละ 4 ชั่วโมง 
				= 100 x 4 	= 400 
    หลอดประหยัด(ขนาดเท่าไหร่ไม่ทราบสมมุติ 15W.) ต้องการใช้วันละ 4 ชั่วโมง มี 3 หลอด
	 			= 15 x 4 x 3 	= 180
    รวมแล้ววันนึงใช้ไฟฟ้า   	= 400 + 180 	= 580 W.H <-----โปรดแจ้งตัวเลขนี้ให้กับเรา
แจ้งสถานที่จังหวัดไหน เราจึงจะสามารถประเมินค่าใช้จ่ายให้ท่านได้
     2. หากยังไม่มีไอเดียว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง อาจจะแจ้งงบประมาณคร่าวๆที่ท่านคิดไว้ว่าจะใช้ใน
การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์ให้แก่เรา เช่น 5,000....10,000...30,000....200,000 ฯลฯ เราจะแนะนำได้ว่าบนงบนี้
น่าจะใช้ทำอะไรได้บ้าง
.............................................................................................................................................
  7. โซล่าร์เซลใช้กับอะไรได้บ้าง? ใช้กับแอร์ได้มั้ย? ปั้มน้ำ? 
  ตอบ  ใช้ได้ทุกอย่างครับ แม้แต่สร้างโรงไฟฟ้าระบบโซ่ล่าร์เซลก็ยังมีที่แม่ฮ่องสอน ปัญหาคืองบประมาฯครับ
ทุกอย่างขึ้นกับงบประมาณเท่านั้น อย่าลืมว่าถ้าท่านใช้ไฟเยอะท่านก็ต้องติดเยอะ ลงทุนเยอะ สิ่งที่ต้องคิดที่สุด
คือถ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เราควรมองหาอุปกรณ์ประหยัดไฟไว้ก่อน เช่น หลอดไฟก็ใช้แบบหลอดตะเกียบ หรือหากจะ
เป็นไปได้ใช้หลอด LED จะยิ่งประหยัด สำหรับแอร์และปั้มน้ำคงต้องลงทุนสูงมากครับ
.............................................................................................................................................
  8. ต้องการนำไปใช้ต่อกับเครื่องปั้มสูบน้ำ เข้าไร่ , สูบน้ำบาดาล , ประปาชนบท ฯลฯ 
  ตอบ  ปั้มน้ำเกือบทุกชนิด จะมีช่วงการสตาร์ทมอเตอร์ซึ่งจะกินกระแสสูงมาก ดังนั้นอุปกรณ์โซล่าร์จะต้องมี
เครื่องแปลงไฟที่มีขนาดใหญ่มากรวมทุกอุปกรณ์แล้วราคาจะสูงมาก โดยมากจะใช้งบไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
ดังนั้นหากไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องใช้ โปรดแจ้ง
	1. ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน (ลิตร)
	2. ความสูงจากผิวน้ำถึงแท้งค์น้ำในแนวดิ่ง และจากขอบบ่อถึงฐานแท้งค์ในแนวราบ
	3. ชนิดของบ่อน้ำ (บาดาล , แม่น้ำ)
.............................................................................................................................................
  9. แผงระบุขนาดไว้ว่ากี่วัตต์ๆ หมายความว่าอย่างไร? คิดอย่างไร? วัดจากอะไร?
  ตอบ  สมมุติ แผง 100W แผง 100W หมายถึงทางผู้ผลิตได้ทำการtestแล้วที่ อุณหภูมิ 25C , 
ความดันบรรยากาศ 1 atm. , ความเข้มแสง 1000 W/m2 แผงที่ว่านี้จะมีกำลังไฟออกมา 100W. 
.............................................................................................................................................
  10. แผงโซล่าเซลล์มีมอก.หรือไม่?
  ตอบ  ไม่มีครับ เพราะ มอก.คือ "มาตรฐานอุตสหกรรม" ของไทยครับ สินค้าที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ไหนก็มักไม่มีมอก. , ทำไม? เพราะการขอมอก.นั้น
	1. มันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวสำหรับสินค้าตปท. เนื่องจากผู้ขอต้องนำ"คณะ"เจ้าหน้าที่จาก
ไทยไปตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตในตปท. นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายบานเบอะ
	2. แล้วทำไมสินค้าอื่นเค้าขอกัน?
	   2.1 เพราะสินค้าบางอย่างต้องขอ มอก. แต่โซล่าเซลล์นั้นไม่ต้อง เนื่องจากมันเป็นไฟฟ้าแรง
ดันต่ำ ไม่เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใดๆ(เอามือจับขั้วทั้งสองข้างยังไม่ชอร์ตเลย)
	   2.2 มันไม่ใช่consumer productที่มีการใช้กันเยอะๆอย่างปากกา สบู่ กบเหลาดินสอ ฯลฯ
ที่มีจำนวนขายเยอะๆ มันไม่คุ้มที่จะขอมอก.เนื่องจากเรื่องของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
    อนึ่ง โซล่าเซลล์จากตปท.นั้นมักไม่สนใจเรื่องมอก.เพราะว่าโดยสากลแล้วจะวัดกันที่มาตรฐานอื่นมากกว่า
เช่น เด่นๆเลยก็ IEC61215 , TUV รองๆลงไปก็ ISO และ CE 

.............................................................................................................................................