แผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Cell - เครื่องควบคุมการชาร์จ

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการประจุ
เครื่องทำน้ำร้อน Solar Heater
การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟโซล่าเซลล์  Street Light

โคมไฟสนาม Garden Light
ไฟถนนลังงานแสงอาทิตย์
การเลือกซื้อโคมไฟถนน
โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Traffic Light

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ป้ายจราจร ป้ายเขตโรงเรียน
การเลือกซื้อโคมไฟจราจร
หลอดประหยัดไฟ LED Hi Power

หลอด DC 12V. Super Bright

โคมไฟ led หลอดไฟ LED
การเลือกซื้อหลอด LED
พลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า

Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า
การเลือกซื้อกังหันลม
อุปกรณ์เสริม อื่นๆ

Accessories / Applications

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
อื่นๆ (แบตเตอรี่,Inverter, etc.)
 

 

 

       

 

Link ความรู้เพิ่มเติม
วิชาการดอทคอม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
Ministry of Energy
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
พุทธวจน

      

 

      

 

คำถามยอดฮิตที่พบบ่อยๆ
 คำถามเรื่องโซล่าร์เซล
........................................................................
  1. อยากติดโซล่าร์เซลที่บ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้าจะคุ้มหรือไม่?จุดคุ้มทุนกี่ปี่?
  	ตอบ  กรณีถ้าบ้านท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วละก็ เลิกคิดเลยครับที่จะติดเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า
	มันเป็นการลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากราคาแผงโซล่าร์เซลและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆยังแพงอยู่มาก
	เมื่อเทียบกับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า แนะนำตรงไปตรงมาว่าซื้อไฟฟ้าใช้ดีกว่าครับ
.............................................................................................................................................
  2. ที่บ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไม่ทราบว่าบ้านหลังหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่? โดยทั่วไปติดกันเท่าไหร่?
     ราคาเริ่มต้น?
  	ตอบ  ไม่มีราคาเริ่มต้นและไม่มีว่าโดยทั่วไปติดกันเท่าไหร่ ทั้งนี้ต้องขึ้นกับปริมาณความต้องการใช้
	ไฟฟ้าของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากัน ดังนั้นมีสองเรื่องที่ต้องพิจารณา
	1. รวบรวมรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ไฟฟ้า เช่น มี
		ทีวี1เครื่อง(ขนาดเท่าไหร่ไม่ทราบสมมุติ 100W.) ต้องการใช้วันละ 4 ชั่วโมง
				= 100 x 4 = 400
		หลอดประหยัด(ขนาดเท่าไหร่ไม่ทราบสมมุติ 15W.) ต้องการใช้วันละ 4 ชั่วโมง มี3หลอด
				=15 x 4 x 3 = 180
		รวมแล้ววันนึงใช้ไฟฟ้า = 400 + 180 = 580 W.H <------โปรดแจ้งตัวเลขนี้ให้กับเรา
 		แจ้งสถานที่จังหวัดไหน เราจึงจะสามารถประเมินค่าใช้จ่ายให้ท่านได้
	2. หากยังไม่มีไอเดียว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง อาจจะแจ้งงบประมาณคร่าวๆที่ท่านคิดไว้ว่าจะ
	ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์ให้แก่เรา เช่น 5,000  ..  10,000 ... 30,000 ... 200,000 ฯลฯ
	เราจะแนะนำได้ว่าบนงบนี้น่าจะใช้ทำอะไรได้บ้าง
.............................................................................................................................................
  3. โซล่าร์เซลใช้กับอะไรได้บ้าง? ใช้กับแอร์ได้มั้ย? ปั้มน้ำ? 
  	ตอบ  ใช้ได้ทุกอย่างครับ แม้แต่สร้างโรงไฟฟ้าระบบโซ่ล่าร์เซลก็ยังมีที่แม่ฮ่องสอน ปัญหาคืองบครับ
	ทุกอย่างขึ้นกับงบประมาณเท่านั้น อย่าลืมว่าถ้าท่านใช้ไฟเยอะท่านก็ต้องติดเยอะ ลงทุนเยอะ 
	สิ่งที่ต้องคิดที่สุดคือถ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เราควรมองหาอุปกรณ์ประหยัดไฟไว้ก่อน เช่น หลอดไฟก็ใช้
	แบบหลอดตะเกียบ หรือเป็นไปได้ LED จะยิ่งประหยัด สำหรับแอร์และปั้มน้ำคงต้องลงทุนสูงมากครับ
.............................................................................................................................................
  4. ต้องการนำไปใช้ต่อกับเครื่องปั้มสูบน้ำ เข้าไร่ , สูบน้ำบาดาล , ประปาชนบท ฯลฯ 
  	ตอบ  ปั้มน้ำเกือบทุกชนิด จะมีช่วงการสตาร์ทมอเตอร์ซึ่งจะกินกระแสสูงมาก ดังนั้นอุปกรณ์โซล่าร์
	จะต้องมีเครื่องแปลงไฟที่มีขนาดใหญ่มากรวมทุกอุปกรณ์แล้วราคาจะสูงมาก 
	โดยมากจะใช้งบไม่น้อยกว่า2แสน ดังนั้นหากไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องใช้ โปรดแจ้ง
	1. ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน (ลิตร)
	2. ความสูงจากผิวน้ำถึงแท้งค์น้ำในแนวดิ่ง และจากขอบบ่อถึงฐานแท้งค์ในแนวราบ
	3. ชนิดของบ่อน้ำ (บาดาล , แม่น้ำ)
.............................................................................................................................................
  5. แผงระบุขนาดไว้ว่ากี่วัตต์ๆ หมายความว่าอย่างไร? คิดอย่างไร? วัดจากอะไร?
  	ตอบ  สมมุติ แผง 100W แผง 100W หมายถึงทางผู้ผลิตได้ทำการtestแล้วที่ อุณหภูมิ 25C , 
ความดันบรรยากาศ 1 atm. , ความเข้มแสง 1000 W/m2 แผงที่ว่านี้จะมีกำลังไฟออกมา 100W. 
.............................................................................................................................................
  6. แผงโซล่าเซลล์มีมอก.หรือไม่?
  	ตอบ  ไม่มีครับ เพราะ มอก.คือ "มาตรฐานอุตสหกรรม" ของไทยครับ ของจากต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ไหนก็มักไม่มีมอก. , ทำไม? เพราะการขอมอก.นั้น
	1. มันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียวสำหรับสินค้าตปท. เนื่องจากผู้ขอต้องนำ"คณะ"เจ้าหน้าที่จาก
ไทยไปตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตในตปท. นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายบานเบอะ
	2. แล้วทำไมสินค้าอื่นเค้าขอกัน?
		2.1 เพราะสินค้าบางอย่างต้องขอ มอก. แต่โซล่าเซลล์นั้นไม่ต้อง เนื่องจากมันเป็นไฟฟ้าแรง
ดันต่ำ ไม่เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใดๆ(เอามือจับขั้วทั้งสองข้างยังไม่ชอร์ตเลย)
		2.2 มันไม่ใช่consumer productที่มีการใช้กันเยอะๆอย่างปากกา สบู่ กบเหลาดินสอ ฯลฯ
ที่มีจำนวนขายเยอะๆ มันไม่คุ้มที่จะขอมอก.เนื่องจากเรื่องของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 
อนึ่ง โซล่าเซลล์จากตปท.นั้นมักไม่สนใจเรื่องมอก.เพราะว่าโดยสากลแล้วจะวัดกันที่มาตรฐานอื่นมากกว่าครับ
เช่น เด่นๆเลยก็ IEC61215 , TUV รองๆลงไปก็ ISO และ CE 
.............................................................................................................................................