แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell,ไฟถนน LED โซล่าเซลล์,ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์ตราหัวสิงโต

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการชาร์จ
 

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell

เครื่องควบคุมการประจุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์

ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์
โคมไฟสนาม Solar Garden Light

โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟกระพริบ
Solar Traffic Light

ไฟกระพริบ LED โซล่าเซลล์

ป้ายเขตโรงเรียน LED โซล่าเซลล์

พลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า
Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
Solar Pump

สำหรับบ่อน้ำบาดาล
สำหรับบ่อน้ำ แหล่งธรรมชาติ

อุปกรณ์เสริม อื่นๆ    
Accessories / Applications

โคมไฟ LED หลอดไฟ LED
เครื่องทำน้ำร้อน Solar Heater
อื่นๆ (แบตเตอรี่ ,Inverter, etc.)

บทความ - นานาสาระ

การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล
การเลือกซื้อโคมไฟถนน LED
การเลือกซื้อโคมไฟจราจร LED
การเลือกซื้อหลอดไฟถนน LED
การเลือกซื้อกังหันลม
อื่นๆ


# ศูนย์จำหน่าย หลอดไฟ LED โคมหลอดLED Lighting แบบใช้ทำไฟถนน ,ไฟถนน LED , LED Super Bright , LED Ultra Bright ,
High Power LED, โคมประหยัดไฟ LED หลอดประหยัดไฟLED 12V. , หลอดไฟ DC 12V.ราคาถูก สินค้าผลิตในประเทศไทย

 ไฟส่องสว่าง LED

 หลอดประหยัดไฟ LED (แอล อี ดี)

         หลอด LED ของ NS จะเน้นเรื่องของการกระจายแสงที่ดี และการกินไฟต่ำเป็นหลัก โดยได้คุณภาพแสงที่สว่างสูง ซึ่งธรรม

ชาติของ LED นั้นจะส่องพุ่งเป็นลำกระจุกแค่30-45องศาเท่านนั้น แต่เราเลือกใช้LEDคุณภาพระดับ premium grade ซึ่งให้

มุมแสงกว้างถึง 120 องศา เพื่อให้ใกล้เคียงกับหลอดไฟทั่วไปที่สุด และมีอัตราการกินไฟที่ต่ำจนเหลือเชื่อ แต่ให้แสงสว่าง สูง

กว่าLEDทั่วไป โดยมีอัตราการกินไฟต่ำกว่า LED ทั่วๆไปมากกว่า50%  ท่านสามารถทดสอบLEDได้ที่สำนักงานของเราทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30

 

*** สำหรับท่านที่เข้ามาอ่านหาความรู้แล้วจะcopyรูปของเราหรือspecของเราเพื่อการศึกษา "เรายินดี" ครับ

แต่หากท่านมาเพื่อcopyไปใส่เวบของท่านหรือเชิงพาณิชย์ โปรดขออนุญาติจากเราก่อนนะครับ ***

 

โคมไฟ LED แบบมาตรฐาน

 

รุ่น LED T8-600  และ  LED T8-1200
ลักษณะทั่วไป LED แบบ T8 ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ้นท์
ระบบไฟ 220V.AC
อัตรากินไฟ 9 W และ 18 W.
ความสว่าง เทียบเท่าหลอด Fluorescent 20 W  และ 40 W
ราคา โปรดติดต่อสอบถาม
 

รุ่น NSL 5X  
ลักษณะทั่วไป แบบขั้วเกลียว E-27 สีขาว / สีวอร์มไวท์
ระบบไฟ 220V.AC
อัตรากินไฟ 5 W.
ความสว่าง เทียบเท่าหลอดตะเกียบ
ราคา โปรดติดต่อสอบถาม
 

รุ่น MR-16 
ลักษณะทั่วไป LED แบบใช้แทนหลอดฮาโลเจน
ระบบไฟ 12V.DC / 220V.AC
อัตรากินไฟ 3 W.
ความสว่าง เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 35W
ราคา โปรดติดต่อสอบถาม
 

รุ่น NSL 40   
ลักษณะทั่วไป  แบบขั้วเกลียว E-27 สีขาว / สีวอร์มไวท์
ระบบไฟ 12 V.DC
อัตรากินไฟ ประมาณ 1 W.
ความสว่าง เทียบเท่าหลอดตะเกียบขนาด 7W
ราคา (บาท) โปรดติดต่อสอบถาม
 

รุ่น NSL 100   
ลักษณะทั่วไป  แบบขั้วเกลียว E-27 สีขาว / สีวอร์มไวท์
ระบบไฟ 12 V.DC
อัตรากินไฟ ประมาณ 3 W.
ความสว่าง เทียบเท่าหลอดตะเกียบขนาด15W
ราคา โปรดติดต่อสอบถาม
 
.............................................................................................................................................
คำถามยอดฮิตที่พบบ่อยๆ
 หลอดประหยัดไฟ LED
  1. หลอดไฟ LED ำหรับใช้แทนฟลูออเรสเซ้นท์(หลอดนีออนตามบ้าน) ใช้ตัวไหนดี ?
  ตอบ  หลอดฟลูออเรสเซ้นท์(Fluorescent) ที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไปจะเป็นขนาด18W(หลอดสั้น2ฟุตหรือ600มม.)และ 36W 
(หลอดยาว 4 ฟุตหรือ 1,200 มม.) ถ้ารวมบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์เข้าไปก็จะกินไฟกว่า 20W และ40W ตามลำดับ เราสามารถใช้
 LED แบบ T8-600 และ T8-1200 มาใช้งานแทนได้เลย(ขั้วเดียวกัน)โดยไม่ต้องมีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์
.............................................................................................................................................
  2. หลอดไฟ LED แบบขั้วเกลียวใช้แทนหลอดตะเกียบได้เลยหรือไม่ ?
 ตอบ ขนาดเดียวกัน ใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนขั้วใดๆ   
.............................................................................................................................................
  3. ทำไมจำนวนหลอดมากมาย เช่น 240 หลอด 480 หลอด ถึงกินไฟน้อยมาก ? เป็นเรื่องจริง ?
 ตอบ ปัจจุบันวงการ LED พัฒนาไปเร็วมากๆ แทบกล่าวได้ว่าในทุกสัปดาห์ก็อาจมีผู้ผลิต LED ตัวใหม่ๆ ออกมาซึ่งความก้าว
หน้าตรงนี้ส่งผลให้ราคา LED ในแต่ละแบบต่างกันมากๆ ซึ่งดูเผินๆไม่น่าจะต่างกัน แต่ความแตกต่างนั้นก็มาพร้อมกับคุณ
ภาพที่แตกต่างกัน เช่น กินไฟน้อยแต่สว่างมาก มุมกระจายแสงกว้าง ทนทาน ดังนั้นกับเหตผลเก่าๆ ที่ว่า LED ที่สว่างต้องกิน
ไฟเท่านี้เท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แค่เรื่องในอดีตเท่านั้น
.............................................................................................................................................
  4. LED ไปใช้แทนไฟถนนเช่นหลอดแสงจันทร์ หรือหลอด Fluorescent ได้หรือไม่ ?
 ตอบ หากใช้แทนหลอดแสงจันทร์ระดับ 150W ขึ้นไป ต้องเป็นหลอดสั่งทำเท่านั้น โปรดโทรติดต่อสอบถามสำหรับไฟถนน
แบบฟลูออเรสเซ้นท์ สามารถใช้ LED T8-600 หรือ T8-1200 ได้เลย
.............................................................................................................................................
  5. LED ที่ทางบริษัทฯ ใช้ทำไฟถนน เป็น LED แบบไหน ?
 ตอบ  ทางบริษัทใช้ LED แบบ DIP มาประกอบเป็นไฟถนน เพราะมีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างสูง ความร้อนต่ำ มีความ
ยืดหยุ่นสูง กล่าวคือเมื่อมีพลังงานมากก็จะใช้มาก แต่เมื่อมีน้อยก็จะใช้น้อย ผลที่ได้ก็คือแสงที่เปล่งออกมาจะหรี่ลงแต่สายตาของ
มนุษย์ไม่สามารถแยกออกได้ เทคโนโลยีแบบ DIP เหมาะที่จะมาทำเป็นไฟถนนโซล่าเซลล์
.............................................................................................................................................